شرکت ریزسامانه بهبود درمان

home_hero_detail

تخصص ما طراحی و ساخت دستگاه های تولید نانوحامل های دارویی شامل

nano

نانوحامل های پلیمری

دستگاه نانوسنتز می تواند نانوحامل کایتسون با میانگین قطر 150 نانومتر باPDI کمتر از 0.2 تولید کند.

nano

نانو حامل های لیپیدی

دستگاه نانوسنتز می تواند نانوذرات لیپیدی با میانگین قطر زیر 100 نانومتر باPDI کمتر از 0.2 تولید کند.

nano

نانو حامل های لیپوزومی

دستگاه نانوسنتز می تواند لیپوزوم های دولایه با میانگین قطر 120 نانومتر باPDI کمتر از 0.2 تولید کند.

درباره ماما اطمینان خواهیم داد که شما همیشه بهترین نتایج ممکن را دریافت خواهید کرد

صرف‌نظر از اینکه از کدام بخش از محصولات ما شامل دستگاه سنتز کننده نانو حامل‌های دارویی با دبی متوسط و زیاد استفاده می‌کنید، ما بالاترین سطح خدمات و کیفیت تولید را تضمین می‌کنیم.

محصولات شرکت

https://nanosynthesizer.ir/wp-content/uploads/2021/12/P1010243-1-2s.jpg

دستگاه نانوسنتز آزمایشگاهی
INSIGHT

https://nanosynthesizer.ir/wp-content/uploads/2021/12/Capture111.jpg

دستگاه نانوسنتز صنعتی
INSPIRE

نتایج سنتز نانوحامل های دارویی

en_USEnglish